classic

jak zdobyć więcej slotów uprawowych mhw

Niezależny тендерный komitet Cherry AB polecam akcjonariuszy przyjąć publiczną ofertę w wysokości 87 s ($9,63) za akcję od unii rozrywkowej Интрессента.Oferta opiera się na wszystkich akcjach serii A i W Cherry, co stanowi ponad 90% całkowitej ilości akcji na kwotę 9,19 mld koron szwedzkich.Komitet zalecił akcjonariuszy Cherry przyjęcia oferty, na podstawie kilku czynników.Wśród innych powodów Komitet zaproponował zbliżające regulacja szwedzkiego rynku hazardu, stymulujący konsolidację, wykorzystując jako przykład wniosek William Hill na MRG."Na podstawie powyższego Niezależny konkurencyjny komitet zaleca, aby akcjonariuszy "Cherry" przyjąć Propozycję.Decyzja została podjęta jednogłośnie przez dyrektorów wyznaczonych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy."Po tej wiadomości ceny akcji Cherry wzrosła z 72,50 do 85,90 s. jak zdobyć więcej slotów uprawowych mhw.