late-news

organizowanie nocy pokerowej w domu

5 maja GRAsia zwróciła się do Scientific Games Corp – spółki dominującej SHFL Entertainment Asia Interests – za komentarzami na temat oświadczenia Paradise Entertainment od tej daty, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi w tej sprawie. organizowanie nocy pokerowej w domu.